Fevzi Çakmak Mahallesi Güven Sokak No:9/A Bahçelievler - İstanbul

Üniversite'de mantık dersi

Öğretim yılının ilk mantık dersine oldukça yaşlıcabir profesör gelecekmiş. Nihayet, ilk mantık dersi başlamış. Öğrencilerden biri söz hakkı isteyerek: Sayın Profesör, mantık bize ne öğretir? Lütfen her şeyden önce bunu anlatır mısınız ricasında bulunmuş.

Profesör, kendisine merak ve şüpheyle bakan talebelerine: Mantık dersinin insanların düşüncesin yaptığı etkiyi açıklamak biraz güçtür. Onun için bunu sizlere bir örnekle açıklamak istiyorum. Farzedin ki, maden ocağından iki insan çıkıyor: birisinin üzeri tertemiz, diğerininki ise kömür karası içinde… Bunlardan hangisinin yıkanması lazımdır?

Öğrenciler, hiç tereddüt etmeden: Elbette ki, kirlisi yıkanmalıdır diye cevap vermişler. Bunun üzerine profesör, tebessüm etmiş:

İşte evlatlarım, mantık bu soruya cevap vermeden önce şu soruyu sorar:

Nasıl olur da bir maden ocağından çıkan iki kişiden birinin üzeri tertemiz iken diğerininki kirli olabiliyor?