Fevzi Çakmak Mahallesi Güven Sokak No:9/A Bahçelievler - İstanbul

İbrahim Ethem ve Sarhoş

İbrahim Edhem bir sarhoşun yanından geçerken, ağzının pis koktuğunu ve bulaşık olduğunu görmüş. Bunun üzerine su getirip ayyaşın ağzını yıkamış ve sonra da:

"–Eğer Cenâb-ı Hakk’ın adını zikreden bir ağzı bulaşık olarak bırakacak olsak, hürmetsizlik olur." demişti.

Ayıldığı zaman adama:

"–Horasan zâhidi İbrahim Edhem senin ağzını temizledi. demişler. Adam:

"–Ben de tevbe ettim, gitti!.." demiş.

Bir müddet sonra İbrahim Edhem (ks) bir rüya görmüş. Rüyasında kendisine:

"–Sen bizim için onun ağzını yıkadın, bizse senin için onun kalbini yıkadık!" diye hitap edilmişti.

(Attar, s: 165) (Ahiret Azığı-2, Ömer Faruk Demireşik, Erkam Yay.)